Monday, October 31, 2016

“ยิ้มสู้” เพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้ บรรเลงโดย นายพรพิทักษ์ มโนจิต

“ยิ้มสู้” เพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้ บรรเลงโดย นายพรพิทักษ์ มโนจิต #SkyExits ...

Monday, June 20, 2016

เบื้องหลังการถ่ายทำ “กาแฟเพียว คอฟฟี่” กระแต อาร์สยาม กำกับการแสดงโดย " อ่ำ ผู้กำกับคนซื่อ " #AumSkyExits

เบื้องหลังการถ่ายทำ “กาแฟเพียว คอฟฟี่” กระแต อาร์สยาม
กำกับการแสดงโดย " อ่ำ ผู้กำกับคนซื่อ " #AumSkyExits
Production House : Sky Exits
Film Director : Aum Sky Exits
อย่างสนุกสนาน. นักแสดงเล่นเก่งมากๆ. ทุกคน.